Gastgezin

Wij zijn op zoek naar gastgezinnen.

Soms fokken we met een selectie van pups uit een nest waarvan we denken dat ze de mooie eigenschappen van ons ras kunnen voortzetten. Helaas hebben we een beperkt aantal honden dat we zelf kunnen houden. Ons doel is dat de honden waarmee we fokken eerst en vooral gezinsleden zijn die opgroeien in een vertrouwde omgeving. Daarom werken we met gastgezinnen.

Wanneer een pup 8 weken oud is, plaatsen we hem/haar in een gastgezin. Op 8 weken weten we echter nog niet of zo’n pup uiteindelijk geschikt zal zijn voor ons fokprogramma. Wanneer de hond ongeveer 1 jaar oud is, ondergaat hij/zij uitgebreide gezondheidstesten, waarna wij een definitieve beslissing nemen of we de hond willen toevoegen aan ons fokprogramma. De kosten voor deze testen zijn voor onze rekening. Als wij besluiten niet te fokken met de hond, heeft u een lieve huishond en betaalt u alleen een kleine vergoeding voor de hond.

Kosten:
De normale kosten van de hond (voer, training, dierenartskosten, etc.) zijn voor rekening van het gastgezin. Alle fokgerelateerde kosten zijn voor onze rekening.

Als gastgezin moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

U woont maximaal 30 minuten van Amersfoort vandaan.
U bent flexibel en heeft voldoende tijd.
U bent bereid de hond te voeden zoals voorgeschreven door de fokker.

Als u aan deze voorwaarden voldoet en het lijkt u leuk om een gastgezin te worden, neem dan gerust contact met ons op. De eerste stap is om ons een e-mail te sturen. Daarna volgt eventueel een uitnodiging voor een persoonlijke kennismaking. Pas daarna nemen we een beslissing of u geschikt bent als gastgezin. Het worden van een gastgezin is iets waar u goed over moet nadenken.

Mocht u interesse hebben om gastgezin te worden, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande knop.